RoHS certifikat Evropske unije

kratak uvod

RoHS je obavezan standard postavljen od strane zakonodavstva Evropske unije, a njegov puni naziv je direktiva o opasnim supstancama koja ograničava upotrebu određenih opasnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi. Standard se formalno primjenjuje od 1. jula 2006. godine. Uglavnom se koristi za regulišu standarde materijala i procesa električnih i elektronskih proizvoda kako bi ih učinili pogodnijim za zdravlje ljudi i zaštitu životne sredine. Standard ima za cilj da eliminiše olovo, živu, kadmij, heksavalentni hrom, polibromirane bifenile i polibromirane difenil etere iz električnih i elektronskih proizvoda.

core_icons8